NVITSATS TI NOI
S'NU SA'LĂSĂM FATIA NOASTĂ PI MANJLI A LĂNTOR.HIM NOI ATSEI TSI IU DIDEM CALI !

OSPITS,FRATS SHI SURAR, GHINI VINUT LA BOATSEA FĂRSHĂROTEASCĂ, UN SAIT DI TUTA RRĂMĂNAMIA

Slide background
Slide background

Greece

Albania

FYR Macedonia

Romania

Serbia

Bulgaria

Veria,Kastoria,Ioannina,Trikala,Igoumenitsa

Avlona,Korca,Argjirokastra,Saranda,Kavaje

Constanta,Skopje,Krusevo

Many live in villages

Metsovo,Kefalovryso (Midzidei),Grabova

Andon Poci,San Marina,Seltsa,Ieropigi

Moscopole is the cultural center of the Aromanians

The population in the Balkans

3.000.000

And many Europe,U.S., Canada, Australia

Slide background
Slide background

Hăbari Nau

Anu 1944 o fllă Alvania tu dictatura all comunuzmollu all Enver Hoxha.Sinură s’kisără shi ominjă(rrămănji)... Read more

S-nvitsam Rrămăneshti

Aestã carti – ngrãpsitã pi dau limbi, ari ti scupo s-lji-agiutã tuts atselj cari ar interes ti limba armãneascã shi vra sã-nveatsã-armãneashti. Nai ma marea functsii-a ljei easti s-lã-agiutã-a ficiorlor cari urdinã la-nvitsarea facultativã, i mvãtsara tu shcolili di viara

Videts ma mullt

Dictionar rrămănesc

Aist easti un project di Boatseafărshăroteasca să scirăm un dictionar ta s-na giută s-cunushtem limba a noastă,zborili rreămăneshti-armăneshti ta să shtim tsi do gjei di limba a noastă.U shtim ce esti greu lucur ma cu agiutara a voastă putem s-agiundzem un dictionar modest.

Videts ma mullt

Babis Mentis-Midzidei Vrute

Το χωριό μας, παλιά λεγόταν Μετζηντιέ. Σε διάφορα παλιά χαρτιά και έγγραφα το βρίσκουμε και σαν Μεντζηντιέ, Μετζηδιέ – Μητζηντέη, Μηντζηδγιέ, Μηντητγιέ – Μεντητγιέ. Από το 1928 μετονομάστηκε σε Κεφαλόβρυσο. Ήταν ανεξάρτητη κοινότητα μέχρι το 1998

Videts ma mullt

Cantitsi Fărshăroteashti

Gogu Padioti (Γρωργιου Παδιωτη) adună pi aistă njică anthologiă ndau căntitsi rrămăneshti dit falcărea a Fărshărotlor tsi nu săntu cănăscuti tu lumea armăniască.Bana alor tercută diparti di căsăbadz,diparti di civilizatia a technocratlor tsi năpădi pisti oaminji tsi li fetsi pi tuts ună soi

Videts ma mullt

Bana Rrămăniască tu Ekran

Vidiuri atseli ma mushati di bana noastă.Căntitsi fantastice scosă di repertoru di njije di anj cu stranjili atseli mushari tsi rrămănjă li tsas cu miraki mari.Rrămănj dit Grek,Arbinishi,Rumanii,Vărgării,Makidunii cu boatsea a llor atsa mushata, ni da noi un edei ce cai sănt rrămănjă

Ospits di saitu a nost

UN BRAVO MARI TI AIST LUKVidets ma multi

Ună bravo mari ti aistu saitu.Agiută ominjă ta sia ma multi infarmati ti cultura noastă shi si cănostă cu isturia a noastă,căntitsli,traditili,shi cama buna easti că easti scirată pi limba rrămăneshti.Sucsesi mari di la mini.

Dini Trandu Poet,scirător,muzicant...

Lumea rremenjlor tu ekran

Video ali dzui

HĂBARI DI LA BLOGVidets tută archiva

Posturi nali

Literature

All
Cultura
Dictionar
History
Limba
Page full page
 • LILUCIA DI ĜRAMUSTI
  Image icon
  November 24, 2013 Cultura
  LILUCIA DI ĜRAMUSTI
  Amanetia all papu
  Image icon
  November 24, 2013 Cultura
  Amanetia all papu
  List of Aromanian settlements in Albania
  Image icon
  July 3, 2013 History
  List of Aromanian settlements in Albania
  Gogu Padioti-Cantitsi Fărshăroteashti
  Image icon
  June 11, 2013 Cultura
  Gogu Padioti-Cantitsi Fărshăroteashti
 • LILUCIA DI ĜRAMUSTI
  Image icon
  November 24, 2013 Cultura
  LILUCIA DI ĜRAMUSTI
  Amanetia all papu
  Image icon
  November 24, 2013 Cultura
  Amanetia all papu
  Gogu Padioti-Cantitsi Fărshăroteashti
  Image icon
  June 11, 2013 Cultura
  Gogu Padioti-Cantitsi Fărshăroteashti
 • Dictionar rrămănesc
  Image icon
  May 24, 2013 Dictionar
  Dictionar rrămănesc
 • List of Aromanian settlements in Albania
  Image icon
  July 3, 2013 History
  List of Aromanian settlements in Albania
  Babis Mentis-Midzidei Vrute
  Image icon
  June 11, 2013 History
  Babis Mentis-Midzidei Vrute
 • S-nvitsam Rrămăneshti
  Image icon
  May 25, 2013 Limba
  S-nvitsam Rrămăneshti